Nájdeme stabilných kandidátov

Nábor a vyhľadávanie vhodných kandidátov je základom našej spoločnosti. Čerpáme zo skúseností náborových špecialistov, psychológov, personálnych analytikov a paralelne sledujeme neprestajný vývoj na trhu práce. Smerujeme ešte ďalej, jeho vývoj chceme našimi inováciami priamo ovplyvňovať. Prostredie priemyselnej výroby, informačných technológii, hoteliérstva ako aj stavebníctva je nám dobre známe. Našu prácu robíme dobre, pretože vám skutočne rozumieme.

Recruitment & executive search

Inovatívne diagnostiky uchádzačov

Na vaše prianie vám vieme tých správnych kandidátov sprostredkovať s diagnostickou kartou, ktorú pre vás vytvoríme pomocou testovacích metód. Táto karta sa podobá zdravotnej karte, odhalí silné aj slabé stránky kandidáta a predovšetkým vám napovie, či práve tento kandidát je vhodný pre obsadzovanú pozíciu. Osvedčilo sa nám, že diagnostická karta pomohla odhaliť samotnému kandidátovi jeho ukrytý talent pre určitú oblasť a pomohla mu nájsť napĺňajúce uplatnenie na trhu práce.

Assessment centre a Diagnostics

Kvalitný a kvalifikovaný

Našim klientom zabezpečujeme kvalitných kandidátov pre kvalifikované a nekvalifikované pozície aj do interného stavu. Prečo? Pretože WIN JOB sa snaží vytvárať stabilné a hodnotné prostredie spolupráce tak pre klientov ako aj kandidátov. Nám na tom skutočne záleží.

Permanent placement

Spoľahlivosť a flexibilita

Naši klienti vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť. Rozumieme situáciám kedy rýchlosť a flexibilita je pre našich klientov rozhodujúca a preto vaším potrebám odpovedáme s plným nasadením. Vaše ľudské zdroje plánujeme a zabezpečujeme tak, aby slovo stres mohlo byť pre vás, vašu výrobu, či vaše služby len slovo na papieri.

O našich kandidátov sa staráme ako o našich interných zamestnancov, bez rozdielu. Oni sú naším bohatstvom a my ich pilierom pri ich profesijnom vývoji.

Outplacement